GDPRznalec - Kontakt
GDPRznalec.cz - Služba DPO
GDPRznalec.cz - Nastavení firmy na GDPR
previous arrow
next arrow
Slider

Co je to GDPR? – Kontrolní činnost zdejší ONLINE Informační kanceláře GDPRznalec.cz 

Celý název je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). Anglická zkratka Obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR – General Data Protection Regulation.

 

Obecné nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů. V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradilo zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů po jeho novele upravuje jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny či je jím umožněno je upravit na vnitrostátní úrovni.

Laicky řečeno – od 25. května 2018 musíte všechno při ochraně osobních údajů dělat jinak. Ne každý si tato nastavení ve firmě a právní dokumentaci k tomu potřebnou zvládne zpracovat sám. Nad precizním dodržováním tohoto Nařízení bude bdít Úřad pro ochranu osobních údajů a pokuty za špatnou implementaci, nastavení nebo i nepochopení – mohou být veliké. Obecné nařízení je opravdu velice OBECNÉ, a ne všichni chápou jeho výklad stejně. Už teď zavádí neodborní laici do nastavení GDPR chyby, které mohou mít pro firmy fatální následky – např. neplatné souhlasy se zpracováním osobních údajů od 25. května 2018 v ONLINE prostředích.

2018 – 2020

Nabízím zkušenosti ve státní službě při zpracování osobních údajů, právní vzdělání i praxi a certifikaci Pověřence pro ochranu osobních údajů s akreditací pro EU v souladu s jedinečnou sazbou za tyto služby, která je polovina ceny podobných služeb zpracovávaných advokátními kancelářemi. 

Nastavují na GDPR malé a střední firmy, kterým rovněž mohu nabídnout stálou funkci DPO pro maximálně efektivní doložení souladu s GDPR.

 

A nebo komu jsem jí spíše – nedal – nyní 2023? 

Od 2020 – dosud – KONTROLNÍ ČINNOST V GDPR

V současné době – již shora nabízené služby neposkytuji – věnuji se výhradně – kontrolní činnosti v GDPR – zpracované formou – případové studie nebo modelové situace –  i na objednávku – protiprávní zakázky nepříjímám.

Různé modelové situace až do domluveného úkonu ve Vaši provozovně – k vyzkoušení předpokládaných reakcí zaměstnanců ve stresu v GDPR či obdobném zatížení – konflikt na místě případně bez fyzického násilí +  zpracování podrobného písemného vyhodnocení + nakonec zpětná vazba Klientovi i jeho zaměstnancům. 

Činnost informačních kanceláří, – jako jedna z živností společnosti Operativec, – pro Klienty na objednávku i pro veřejnost – cestou vlastních zpravodajských webů – v několika oblastech

– kultura

– bezpečnost a prevence závažných TČ na internetu

– a pochybení – a přestupky v GDPR.

Kontrolní činnost v GDPR na objednávku – na základě Vašeho podnětu při objednávce, – že někdo zneužil Vaše osobní údaje – například i Zaměstnavatel.

Několik uspěšně provedených kontrol – různých – i statních subjektů – v GDPR za 4 roky – a bohužel již jedno Oznámení na UOOU v roce 2022 – na Bezpečnostní agenturu rozsahu akciové společnosti – mám za sebou (protože na mě podali trestní oznámení za – pomluvu – přímo na Státní zastupitelství –  a chtěli 450 tis kč za prozrazení know-how prý – to jsem vyvrátil technicky na svém webu poté, co napadli, – že se nestala pomluva technicky, – a musel potom atakovat na – Úřad OOU – proti Advokátovi (aby to nechtěl zkusit ještě přes OS třeba), – který od roku 2018 špatně spravoval web pultu CO a eshopu, jako svému Klientu BA –  za úplatu – to se stává bohužel, – že budete ve veliké pokutě za někoho jiného – v oznámení 30 jednotlivých jejich pochybení na webu a poučení na něm  – 200 stran stížnosti textu k jejímu předmětu.

Mrzí mě to, – není cílem této ONLINE informační kanceláře – někoho udávat hned, – ale on si trval na svém, – že chce 450 tis Kč. Ano, umím rozbíjet policejní žaloby – a sám je psát velice takticky, ale tuto službu poskytuji jen v kontrolní činnosti, –  a jen, –  jako studii – v rámci živnosti poskytování odborných studií a posudků, – nemůžete s těmito materiály nějak právně oficiálně pracovat, – jako např od Advokáta nebo koncesovaného soukromého detektiva. Tuto koncesi jsem z důvodu nevyužití ukončil v roce 2018 na vlastní žádost trvale.  

CENÍK PRÁCE

Cena práce v GDPR při kontrolní činnosti od počítače  – (ne – již nejsem Pověřenec na objednávku, ani nemapuji firmy) – 1500 Kč / hodina – garantuji poctivé účtování po 15 minutách – musím, moje Daňová poradkyně řekla, ať se nezlobím, že od 1.3.2023 zdražila cenu hodiny práce na 1800 kč bez DPH, tedy cca 2150 Kč.  U mě DPH nemáte, jako bonus, od toho raději dále.

Cena úkonu v terénu – 2500 kč / hodina

Cenu 3500 Kč / hodina – účtuji pouze v případě, – že spolu máme – spor běžící újmy – v nenaplnění mých zákonných práv dle Zákonů ČR přiznaných – vyplývajících např. z Obecného nařízení GDPR a jiných – a musím našemu případu – věnovat svůj pracovní čas navíc, – nad rámec své běžné práce – a její pracovní doby. 

Na změnu dluhu za nezaplacenou práci budete – vždy upozorněni. 

Vlastní publikační činnost na webu o pochybení v GDPR formou studií – www.InspekceGDPR.cz 

Zdroj TAYLLORCOX