Magisterské vysokoškolské vzdělání pedagogického směru

17 let výkon služby u vyššího stupně kriminální policie a vyšetřování – mimo jiné metodik pro zpracování osobních údajů v jednom celorepublikovém evidenčním systému Policie ČR, analytik v behaviorálních analýzách a jiné odborné specializace, znalost spisové služby a skartačního řádu, dobrá znalost kontrolních postupů a procesních postupů Úřadu, které musí dodržovat při kontrolním řízení, dobrá znalost trestního zákoníku a řádu a s tím souvisejících návazných zákonů a předpisů

Certifikace  „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“ s akreditací pro EU

4 roky koncese Služby soukromých detektivů – ukončeno 2018

8 let činnosti při výrobě, provozování, logistice, a marketingu vlastních e-shopů a webů – znalost internetových procesů a s tím souvisejících podnikatelských aktivit firem, zakládání sro, jejich provoz a řízení, účetnictví

– poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studii a posudků, – jako živnost pro zpracování Odborného mapování do Vaší složky GDPR na své vlastní obchodní jméno 

Profesionální výkon této služby DPO, pro již spokojené klienty

+ výroba eshopů Prestashop a webů WordPress na zakázku, včetně luxusní grafiky, – např.: 

Vlastní publikační činnost na webu o pochybení v GDPR www.InspekceGDPR.cz