PRACOVNÍ PROFIL JEDNATELE „SRO OPERATIVEC:“

Magisterské vysokoškolské vzdělání pedagogického směru – 5 letý studijní obor.

před tím Střední policejní škola Holešov – základní výcvik policisty ČR 2 roky + druhá státní maturita 1998, – 1. maturita 1997 osmileté gymnázium.

PČR Ochranná služba ústavních činitelů a vybraných osob Praha 6 let  + 5 roků – Pořádková jednotka PČR Olomouc + Pult CO – zásahová skupina,

+ 6 let výkon služby u vyššího stupně kriminální policie a vyšetřování –  „ODBOR 1. OOK“ – mimo jiné metodik pro zpracování osobních údajů v jednom celorepublikovém evidenčním systému Policie ČR pro Kraj (Fodagen), analytik v behaviorálních analýzách (problematika sériové TČ – násilné a sexuální –  zpravidla v rozsahu trestní sazby 5 – 12 let např. znásilnění, pedofilie, vraždy, pyromanie- bezprostřední výuka několik let z Policejného prezídia např i vyšetřovatelskou Orlických vražd paní RnDr. Plk. Jiřinou H.) –  a jiné odborné specializace (Požáry – moje poradenské asistence při možném pojistném podvodu – pokud je taková 1 verze vyšetřování Policie třeba – i ve Váš neprospěch, – Výbuchy, – NVS – na úrovni metodika kraje na kriminální policii), průměrná znalost Spisové služby a Skartačního řádu, dobrá znalost kontrolních postupů a procesních postupů Úřadu, které by měl dodržovat při kontrolním řízení, dobrá znalost Trestního Zákoníku a Řádu a s tím souvisejících návazných zákonů a předpisů.

Certifikace  „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“ s akreditací pro EU u TAYLLORCOX Praha. 

4 roky koncese Služby soukromých detektivů – ukončeno 2018 – pro nevyužiti v mém zaměření na GDPR nyní pouze – na to stačí volná živnost – a neotravuje Vás každý rok povinná kontrola na soukromé detektivy z ŹÚ zpravidla – co Dámy Úřednice musí povinně na tyto odvětví služeb vykonávat – min jednou za 2 roky určitě – a na jakoukoliv stížnost – pokaždé – což na mě bude nyní často – možná.

Dosavadní aktivní spolupráce s OČTŘ – ve speciální internetové problematice – novodobé sériové TČ – využití behaviorální analýzy v praxi – každé zastavení jednoho pachatele mnou navrženým způsobem (jsou jich nově stovky v ČR) – bude mít za následek ušetření až 50 mil Kč škody – způsobené na oběti – třeba ve 20 letech jejího věku a v jejím – těžkém ublížení na zdraví – TS 5 – 12 let  –  a i 3. osobě je způsobena škoda – zdravotní pojišťovně,-  která bude i 50  let hradit vysoké měsíční náklady na léčbu oběti – poškozeného – vyúka kriminální Policie ČR v této oblasti – cestou výukového vlastního webu (automatického zpracování). 

Činnost informačních kanceláří, – jako živnost společnosti sro, – pro veřejnost – cestou vlastních zpravodajských webů – v několika oblastech – kultura, – bezpečnost a prevence závažné TČ – a pochybení a přestupky v GDPR.

8 let činnosti při výrobě, provozování, logistice, a marketingu vlastních e-shopů a webů – znalost internetových procesů – a s tím souvisejících podnikatelských aktivit firem, zakládání sro, jejich provoz a řízení, účetnictví, likvidace sro.

Kontrolní činnost v GDPR na objednávku – na základě Vašeho podnětu při objednávce, – že někdo zneužil Vaše osobní údaje – například i Zaměstnavatel.. 

Několik uspěšně provedených kontrol – různých – i statních subjektů – v GDPR za 4 roky – a bohužel již jedno Oznámení na UOOU v roce 2022 – na Bezpečnostní agenturu rozsahu akciové společnosti – mám za sebou – v oznámení 30 jednotlivých jejich pochybení na webu a poučení na něm  – 200 stran stížnosti textu k předmětu – vysoce odborné znalosti problematiky – automatických zpracování osobních údajů v GDPR – díky tomu, že jsem se svým IT – postavil od doby odchodu od Policie cca 25 funkčních webů a eshopů, –  které dohromady dodnes vydělaly v několika sro souhrnně jinému majiteli – cca 8 mil Kč obrat hrubého – za těch 9 let – 4 mil  Kč – měl tento majitel rabat  díky mě – chápu na dobré úrovni marketing i logistiku a právo s tím spojené. 

Dobrá znalost internetového marketingu – zejména virální reklamy – cestou sociálních sítí Facebook a TikTOK – a psaní tématických –  specifických PR článků – především zpětných recenzí na služby – nebo chování osob – i činnost youtubera na skrytou kameru v určitých případech, – kdy je nutno dokumentovat trestnou nebo protiprávní činnost – a věc má charakter neopakovatelného úkonu.

 

Vlastní publikační činnost na webu o pochybení v GDPR www.InspekceGDPR.cz – tohle mě naučila Policie, když skrývá – Zneužití pravomoci úřední osoby – do správního řízení,  ve kterém nemáte šanci vyhrát, – protože od roku 2014 – příchod pana Babiše k moci – zvláštně – co, Policisté zdivočeli – je každý policista výkonu – dopředu očištěn – výrokem Kontrolního Důstojníka jejich – „nepodařilo se prokázat provinění policisty – přestupek se nestal – a já nesmím posuzovat trestný čin policisty, – to musí GIBS, – ale tam já to nepodám, – jako kontrolní důstojník – to musíte Vy sám.“

Toto se děje pořád v celé Česke republice.

KLIKNĚTE PRO VSTUP

Toto je moje obrana před lhaním všech, – kdo by měl odvahu mi lhát do očí – nebo písemně, – a Orgány ČR to ví, – že moje společnost – provozuje tyto weby, – a kdo je zodpovědný za obsah všech tvrzení – že, jednatel právnické společnosti Operativec.

Bohužel spíše mě nemají rádi nyní – Policie, – protože jsem proti nim otočil vše, – co mě naučili nejlepší policejní experti – zejména z bezprostředního týmu na SM kraji – bývalém UOZ do roku 2016 – pana plukovníka Mgr. Roberta Š. – zakladatele politické strany – Přísaha – Občanské Hnutí Roberta Šlachty – 5 jeho plukovníků původně v Olomouci všichni mě učili všechny nejzákeřnější techniky a nejúspěšnější metody policejního vyšetřování, – jako dobrého mladšího kamaráda – a spolupracovníka 6 let, – co jsem byl na Odboru OK KŘP s nimi

– a ve „Válce policajtů 2013“ – dle MF Dnes – kdy po ní – jsem odešel na vlastní žádost.

REKLAMA 

Pamětní slova Pana Ing. Babiše – neúspěšného kandidáta na prezidenta ČR 2023 – v unikátní URL

Doména vhodná ke zřízení:

  • eshopu s upomínkovými předměty – na Prestashopu od 10.000 Kč k doméně prázdný
  • novou politickou stranu nebo občanské hnutí
  • pamětního webu na Wordpresu od 9.000 Kč k doméně prázdný 
  • jednoslovná doména – bez pomlček – v CZ – toto slíbil pan bývalý premiér ĆR – a já doufám, – že se toho bude navždy držet – chcete to zhmotnit na web – tento slib, aby na to nikdy nezapomněl – třeba za 4 roky nebo i 3 – v dalších volbách třeba i strany – a pak do Vlády zase?
  • Chcete si nějaký podnikatel udělat radost? Pouze 9.999 Kč